VERHUUR MATERIALEN

Bodemvochtmeter

Bij een sanering is het van belang dat stofvorming word voorkomen. Het is daarom van belang dat de bodem altijd vochtig genoeg is. Dit kunnen we meten door middel van een bodemvochtmeter.

Gasmeter

Tijdens grond roerende werkzaamheden kunnen werknemers blootgesteld worden aan diverse vluchtige organische componenten. Deze stoffen zijn te meten met een gasmeter die kan beschikken over 3 verschillende soorten lampen.
  • 9,8 eV
  • 10,6 eV
  • 11,7 eV
BSM Diensten B.V. kan de gasmeters met de benodigde lamp aan u leveren. Hierdoor kunt u efficiënter tot meetresultaten komen en bent u op de hoogte van de gevaren om u heen.

Saneringsoverall

Het is van belang dat iedereen die werkzaamheden gaat verrichten in en met vervuilde bodem zich goed beschermt tegen gevaarlijke stoffen. Daarom bied BSM Diensten B.V. saneringsoveralls die gebruikt kunnen met Vluchtige en Niet-Vluchtige stoffen. Onze overalls zijn van de categorie 3 type 4/5/6. Zo kunnen uw medewerkers hygiënisch te werk gaan.

Saneringsunit

BSM Diensten B.V. levert saneringsunits die u kunt gebruiken tijdens de werkzaamheden. Wij beschikken over saneringsunits die voorzien zijn van stroom en water. Onze units zijn gekeurd en goed onderhouden. Tevens kunnen wij onze units over heel Nederland flexibel leveren.

Handschoenen

Naast de standaard PBM’s en saneringsoverall is het belangrijk dat medewerkers ook hun handen beschermen. Daarom levert BSM Diensten B.V. u chemisch resistente handschoenen waarmee uw medewerkers schoon aan de slag kunnen in de vervuilde bodem.

Adembescherming

Bij overschrijding van waardes kan de betrokken Veiligheidskundige bepalen dat er adembescherming moet worden toegepast. In dat geval kunnen we u voorzien van afhankelijke adembescherming met de bijhorende filters.
Al onze materialen beschikken over geldige keuringen en voldoen aan de CE normering.
Shopping Basket