MKB

De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundige (milieukundig begeleider). Milieukundige begeleiding wordt ingezet  namens de opdrachtgever. De milieukundige begeleiding bestaat uit:
sturing van het uitvoeringsproces (processturing) en verificatie van het behalen van de doelstelling van de sanering / nazorg (verificatie).
Hoewel het bij milieukundige begeleiding gaat om twee rollen wil dat niet zeggen dat het per se ook om twee verschillende personen gaat. De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd.
Shopping Basket