DLP

Bij het werken in en met verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere risico’s en daarom is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers gewaarborgd blijft. De Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) wordt ingezet om continu toezicht te houden op personeel die werkzaam is en registreert alles in zijn Arbo technisch logboek. De DLP volgt de richtlijnen van de CROW400 (werken in en met verontreinigde bodem). Tevens is hij bevoegd om de sanering te begeleiden voor de veiligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood Niet-Vluchtig. Onze DLP’ers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.
Shopping Basket