PROFFESSIONALS

DLP-er

Bij het werken in en met verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere risico’s en daarom is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers gewaarborgd blijft. De Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) wordt ingezet om continu toezicht te houden op personeel die werkzaam is en registreert alles in zijn Arbo technisch logboek. De DLP volgt de richtlijnen van de CROW400 (werken in en met verontreinigde bodem). Tevens is hij bevoegd om de sanering te begeleiden voor de veiligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood Niet-Vluchtig. Onze DLP’ers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.

R-DLP

Bij het werken in en met verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere risico’s en daarom is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers gewaarborgd blijft. De Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) wordt ingezet om continu toezicht te houden op personeel die werkzaam is en registreert alles in zijn Arbo technisch logboek. De R-DLP volgt de richtlijnen van de CROW400 (werken in en met verontreinigde bodem). Tevens is hij bevoegd om de sanering te begeleiden voor de veiligheidsklasse Rood Vluchtig tot en met de klasse Zwart. De R-DLP verricht bodemvocht metingen en luchtkwaliteitsmetingen om directe gevaren met gevaarlijke stoffen te kunnen signaleren. In geval van metingen boven de actie waardes komt de R-DLP in actie. Onze R-DLP’ers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.

KVP-er

Bij het werken in en met verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere risico’s en daarom is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers gewaarborgd blijft. De Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) wordt ingezet om continu toezicht te houden op personeel die werkzaam is en registreert alles in zijn Arbo technisch logboek. De DLP volgt de richtlijnen van de CROW400 (werken in en met verontreinigde bodem). Tevens is hij bevoegd om de sanering te begeleiden voor de veiligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood Niet-Vluchtig. Onze DLP’ers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.

MVK-er

Bij het werken in en met verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere risico’s en daarom is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers gewaarborgd blijft. De Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) wordt ingezet om continu toezicht te houden op personeel die werkzaam is en registreert alles in zijn Arbo technisch logboek. De DLP volgt de richtlijnen van de CROW400 (werken in en met verontreinigde bodem). Tevens is hij bevoegd om de sanering te begeleiden voor de veiligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood Niet-Vluchtig. Onze DLP’ers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.

HVK-er

Een HVK (middelbaar veiligheidskundige) wordt ingezet bij projecten zonder CM-stoffen (carcinogene of mutagene stoffen). Een HVK (hoger veiligheidskundige) of AH (arbeidshygiënist) kan bij alle veiligheidsklassen worden ingezet, dus ook bij CM-stoffen en de hogere veiligheidsklassen. Voor het begeleiden van werken met een asbestverontreiniging is echter een geregistreerde HVK of AH noodzakelijk (C-HVK: gecertificeerd hoger veiligheidskundige). Ook hierin kan BSM u voorzien van de juiste veiligheidskundige

MKB-er

De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundige (milieukundig begeleider). Milieukundige begeleiding wordt ingezet  namens de opdrachtgever. De milieukundige begeleiding bestaat uit:
sturing van het uitvoeringsproces (processturing) en
verificatie van het behalen van de doelstelling van de sanering / nazorg (verificatie).
Hoewel het bij milieukundige begeleiding gaat om twee rollen wil dat niet zeggen dat het per se ook om twee verschillende personen gaat. De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd.

Grondwerkers Bodemsanering

De grondwerker is de persoon die het meest risico loopt om blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen met betrekking tot vervuilde bodem. Hiervoor is het van essentieel belang dat de grondwerker zich bewust is van de gevaren en risico’s tijdens de werkzaamheden. Al onze grondwerkers zijn in het bezit van een Medische Keuring Bodemsanering A+B en hebben aantoonbare ervaring met werken in de vervuilde bodem. Dit betekend dat zij werkzaamheden mogen uitvoeren in alle veiligheidsklassen en zich bewust zijn van alles met betrekking tot de verontreiniging. Onze grondwerkers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.
Shopping Basket