MVK

Het inhuren van een Middelbaar Veiligheidskundige is nodig wanneer er sprake is van risicovolle werkzaamheden bij grond-, bodem- en grondwatersaneringen. Ook is de aanwezigheid van één van onze MVK-ers nodig bij het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van allerlei werkzaamheden die gepaard gaan met saneren van verontreinigde grond, vervuilde landbodem, verontreinigd grondwater en verontreinigde waterbodem. De MVK-er houdt toezicht tijdens het uitvoeren van alle risicovolle werkzaamheden gedurende het hele proces. Onze Middelbaar Veiligheidskundigen hebben allemaal een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van alle veiligheidsklassen en arbeidsomstandigheden.
De MVK zorgt er ook voor dat de gehele organisatie die betrokken is bij de bodemsanering werkzaamheden, veilig werkt en biedt tevens de structuur om de nodige veiligheid voor de werknemers te waarborgen.
Shopping Basket