KVP

De Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP) is de medewerker van de aannemer die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het geleverde werk. De KVP voert de taken uit die staan beschreven in de BRL SIKB 7000, protocollen 7001 tot en met 7004. Hij/zij is altijd verplicht aanwezig te zijn tijdens kritische werkzaamheden en is tevens het eerste aanspreekpunt voor bevoegd gezag, Certificerende Instelling en bezoekers. De KVP is aangesteld om de wetgeving vanuit de BRL SIKB 7000 te handhaven en het certificaat van de aannemer te waarborgen. Onze KVPā€™ers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.
Shopping Basket