Bij het werken in en met verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere risico’s en daarom is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers gewaarborgd blijft. De Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) wordt ingezet om continu toezicht te houden op personeel die werkzaam is en registreert alles in zijn Arbo technisch logboek. De R-DLP volgt de richtlijnen van de CROW400 (werken in en met verontreinigde bodem). Tevens is hij bevoegd om de sanering te begeleiden voor de veiligheidsklasse Rood Vluchtig tot en met de klasse Zwart. De R-DLP verricht bodemvocht metingen en luchtkwaliteitsmetingen om directe gevaren met gevaarlijke stoffen te kunnen signaleren. In geval van metingen boven de actie waardes komt de R-DLP in actie. Onze R-DLP’ers zijn flexibel inzetbaar door heel Nederland.

U wilt één van onze R-DLP-ers inhuren?
BSM DIENSTEN, Uw partner bij de uitvoering van bodem- en waterbodemsanering
Wij verhuren deskundige vakmensen voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond en waterbodem.
Bent u op zoek naar een R-DLP-er?
Neem vrijblijvend contact op voor advies of informatie